© Dansborg Villaby - 2650 Hvidovre - Designet af: Flemming Wicmann Pedersen

Grundejerforeningen
DANSBORG VILLABY
Forside Regnskab Kontakt Diverse Referater mv. Bestyrelsen Vedtægter mv. Nyheder

Bestyrelsen (§5)

Bestyrelsen består af formand og kasserer samt tre medlemmer, og er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder eller får forfald, indtræder suppleanten.

Ved udtræden konstituerer bestyrelsen sig.

Kun én repræsentant pr. matr. har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar.

Læs mere i foreningens vedtægter >

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsens formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende arealer og ejendomme.

Rolle

Formand

Kasserer

MedlemSuppleantRevisorerRevisorsupp.Navn

Anita Ebbing

Knud Sørensen

Line Smollerup

Flemming Wichmann Pedersen

Christian Olsson

Flemming Emcken

Kim Andersson


Dennis Berthou

Susan Emcken


Ebbe Bay


Adresse

Stillidsvej 2

Dansvej 12

Dansborg Allé 9

Dansborg Allé 24

Dansvej 24

Doras Allé 5

Dansborg Allé 18.1


Dansborg Allé 15

Doras Allé 5


Doras Allé 11

E-mail

anita@ebbing.dk

knudks@privat.dk

line.smollerup@hotmail.com

flemming@fwpedersen.dk

Christian.Holst.Olsson@optimera.dk